Edebiyat Akımlarının Özellikleri

  • Edebi Akımlar / Edebiyat Akımları, Özellikleri, Temsilcileri Edebî Akım/ Edebiyat Akımı Nedir? Edebî akımlar, aynı görüşte/anlayışta olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebî anlayışlardır. Bir başka tanım: Öncü bir edebiyatçının ya da bir edebiyatçılar topluluğunun oluşturup geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birtakım yenilikler…

Başa dön tuşu