Edebiyat akımları

  • Edebi Akımlar / Edebiyat Akımları, Özellikleri, Temsilcileri Edebî Akım/ Edebiyat Akımı Nedir? Edebî akımlar, aynı görüşte/anlayışta olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebî anlayışlardır. Bir başka tanım: Öncü bir edebiyatçının ya da bir edebiyatçılar topluluğunun oluşturup geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birtakım yenilikler…

  • Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi İnsanlık tarihinde görülen siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. olaylara bağlı değişimler, birtakım düşünce ve sanat adamlarını bir araya getirmiştir. Ortak anlayışla hareket eden bu insanlar, değişen toplumun düşünce ve sanat anlayışını şekillendirmiş ve ifade etmiştir. Batının düşünce, edebiyat ve sanatındaki gelişmelerin temelinde eski Yunan ve…

Başa dön tuşu