Etiket: düzyazı özellikleri

Makale

Nesir-Düzyazı Üzerine

NESİR/DÜZYAZI ÜZERİNE Sözlükte “yayma, saçma, dağıtma” anlamına gelen Arapça kökenli “nesir“in kavram anlamı; “manzum olmayan söz veya yazı”dır. Daha geniş biçimde tanımlamak gerekirse nesir; “herhangi bir duygu, düşünce, olay …