Durum bildiren fiiller

  • Fiillerde (Eylemlerde) Hareket – (Anlamına Göre Fiiller) Fiillerin Cümle İçindeki Görevi Çekimli Fiilin Yapısındaki Unsurlar: 1. Kök ve Gövde 2. Şahıs Ekleri 3. Ek-fiil, Çekimi ve Görevleri Filleri ve fiilden türemiş kelimeleri anlam ve yapı bakımından inceleyelim: FİİLDE HAREKET • Fiilde hareket, fiilin temel anlamını ifade eder. • Fiiller taşıdıkları temel anlamlara göre…

Başa dön tuşu