Etiket: Dua

Nedir?

Kargış ve Alkış Nedir?

Kargış ve Alkış Nedir? Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullandığımız “dua” ve “beddua” terimlerinin eski ve günümüzde de Türk dünyasında yaygın şekilleri alkış ve kargıştır. İlk örneklerine Dîvânu Lügâti’t-Türk‘te rastlanmaktadır. …
Nedir?

Dua ve Beddualar

Dua ve Beddualar (Hayırdualar ve İlençler) Dua ve beddualar; bir toplumun maddi-manevi kültürünü, değer yargılarını, inançlarını yansıtan, kısa ve derin anlamlı, etkileyici, duygu yüklü kalıplaşmış sözlerdir. Dualar (alkışlar) sevinci, …