Drama

  • Çocuk Edebiyatı ve Drama İçerik: . Giriş . Çocuk Edebiyatı ve Drama İlişkisi . Canlandırma (Dramatizasyon) . Drama . Drama Etkinlikleri . Özet Sorun Tanımı Ahmet Öğretmen çalıştığı okula her fırsatta yeni kitaplar aldırıyordu. Masal, öykü, şiir, tekerleme kitapları azımsanmayacak kadar çoktu. Türkçe dil etkinlikleri saatlerinde çocuklara bunlardan parçalar okuyordu;…

  • Drama Eğitimi Drama Nedir? Okulöncesinde Çocuk Edebiyatı ve Drama Drama Etkinlik Türleri Drama Türleri Drama ve Matematik Drama Çalışmaları Eğitimde Drama Uygulamaları Yaratıcı Drama Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama Dramanın Önemi Drama Araç ve Gereçleri Psikodrama Nedir? Drama İlkeleri ve Aşamaları Drama ve Oyun Drama Etkinlikleri

  • DRAMA TEMELLİ GEOMETRİ DERS PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ve UYGULANMASI Özet: Bu çalışmada, 7. sınıf geometri konularının öğretilmesi ve öğrenilmesinde dramanın kullanılmasını amaçlayan ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması örnekler verilerek sunulmaktadır. Ayrıca, bazı deneysel sonuçlar da kısaca verilmektedir. 1. Giriş Geometri matematik yetişeğinde önemli bir alandır. Matematiğin diğer alanlarındaki problemlerin çözümünde kullanılmasının…

Başa dön tuşu