Drama

  • Makale

    Drama Eğitimi

    Drama Eğitimi Drama Nedir? Okulöncesinde Çocuk Edebiyatı ve Drama Drama Etkinlik Türleri Drama Türleri Drama ve Matematik Drama Çalışmaları Eğitimde Drama Uygulamaları Yaratıcı Drama Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama Dramanın Önemi Drama Araç ve Gereçleri Psikodrama Nedir? Drama İlkeleri ve Aşamaları Drama ve Oyun Drama Etkinlikleri

  • Makale

    Drama ve Matematik

    DRAMA TEMELLİ GEOMETRİ DERS PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ve UYGULANMASI Özet: Bu çalışmada, 7. sınıf geometri konularının öğretilmesi ve öğrenilmesinde dramanın kullanılmasını amaçlayan ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması örnekler verilerek sunulmaktadır. Ayrıca, bazı deneysel sonuçlar da kısaca verilmektedir. 1. Giriş Geometri matematik yetişeğinde önemli bir alandır. Matematiğin diğer alanlarındaki problemlerin çözümünde kullanılmasının…

Başa dön tuşu