Divan Şiirinde Rakip nedir kimdir?

  • Divan Şiirinde Aşk, Âşık, Mâşuk, Rakip ve Zahit AŞK Bütün divan şiiri, işlediği duygu ve konulara toplu olarak bakılınca görüleceği gibi aşk konusu üzerine kurulmuştur. Merkezde sadece o vardır. Aşk temi aradan kaldırılacak olsa hemen hemen bütün divanlar boşalır; geriye kaside, terci’ ve terkib-bendlerle tarih manzumelerinden ibaret küçük bir yekûn…

Başa dön tuşu