Divan Edebiyatında Akımlar

  • Divan Şiirinde Edebiyatında Akımlar, Temcilcileri, Özellikleri Klasik Üslup Sebk-i Hindî Hikemî Tarz Mahallileşme ve Turki-i Basit Tasavvuf Akımı Encümen-i Şuara (Şairler Cemiyeti)  

Başa dön tuşu