Dinî-Tasavvufî Şiir Türleri

  • Türk Edebiyatında Dinî-Tasavvufî Edebiyat Geleneğine Ait Edebî Türler Dinî – tasavvufî  Edebiyat geleneğine ait edebî türler / ürünler içeriklerinden hareketle dört ana bölüme ayrılır: 1. ALLAH HAKKINDA YAZILAN TÜRLER 2. PEYGAMBERLER HAKKINDA YAZILAN TÜRLER 3. DİN VE TASAVVUF YOLUNUN BÜYÜKLERİ HAKKINDA YAZILAN TÜRLER 4. DİNÎ İNANÇ VE TASAVVUFÎ DÜŞÜNCELERLE İLGİLİ…

  • Dinî-Tasavvufî Halk Şiirinde Şekil ve Tür Nazım Şekli Dinî-Tasavvufî Halk Şiirinin kendine özgü nazım şekli yoktur. Bu şiir geleneğinde divan şiirinden ve halk şiirinin anonim ve âşık kollarından alman bazı nazım şekilleri kullanılmıştır. Bu yönüyle Dinî-Tasavvufi Halk şairleri, hem klasik edebiyatın hem de halk edebiyatının nazım şekillerini kullanabilme özelliğine sahiptirler.…

Başa dön tuşu