dillerin oluşması

  • DİLİN TÜREYİŞ TEORİLERİ 1. Taklit (Onomatopee) Kuramı (Yansımaları Temel Alan Görüş): Bu kurama göre, insan çevresindeki doğa olaylarını, hayvanların ve ses çıkaran nesnelerin seslerini taklit etmek suretiyle dili meydana getirmiştir. Türkçedeki miyavlamak, melemek, havlamak, horlamak… gibi kelimelerin belli seslerin taklidine dayandığı, sonradan dilin belli kalıplarına dökülerek eylemleştiği görülür. XX. yüzyılın…

Başa dön tuşu