Etiket: diller nasıl türemiştir

Nedir?

Dilin Türeyiş Teorileri

DİLİN TÜREYİŞ TEORİLERİ 1. Taklit (Onomatopee) Kuramı (Yansımaları Temel Alan Görüş): Bu kurama göre, insan çevresindeki doğa olaylarını, hayvanların ve ses çıkaran nesnelerin seslerini taklit etmek suretiyle dili meydana …