Di’li Geçmiş Zaman

  • Bilinen (=Görülen, Di’li) Geçmiş Zaman Kipi Eki: Fiile (kök veya gövde) “-dı/di/-du/-dü ; -tı/-ti/-tu/-tü” eki getirilerek yapılır. İşlevi ve Özellikleri Bu ek bilinen, görülen geçmiş zamanı ifade eder. » Uzak ya da yakın geçmişte yapılan ve tamamlanan işleri kesinliğe bağlayarak anlatır. Bu makaleyi yeni yayımladık. Saat beşte okulda görüştüler. Toplantıda ayrıntılar görüşüldü.…

  • Haber (Bildirme) Kipleri Nelerdir? Özellikleri. Haber (Bildirme) Kipleri, zaman anlamı taşıyan kiplerdir. Bu kiplerle çekimlenen fiillerin gerçekleşme zamanı bellidir. Haber (Bildirme) Kipleri şunlardır: 1. Geniş Zaman (-r; -ar/-er/; -ır/-ir/-ur/-ür) 2. Şimdiki Zaman (-yor) 3. Gelecek Zaman (-acak, -ecek) 4. Di’li Geçmiş Zaman (-dı, -di, -du, -dü; -ti, -tı, -tu, -tü)…

Başa dön tuşu