cumhuriyet dönemi şiiri

  • Öncekiler ve Cumhuriyet Dönemindeki Şiirsel Etkinlikleri ve 1920-1940 Arası Türk Şiiri GİRİŞ Büyük siyasal dönüşümler, rejim değişmeleri kuşkusuz bir toplumun köklü değişimlerini, farklılaşmalarını da hazırlayan olaylardır. Buna karşılık en köklü kopuşlarda bile, değişmeleri ölçebileceğimiz, ilişkilendirebileceğimiz bir arka plan her zaman vardır. Değişen ile değişmeyen arasındaki gerilim, dönemlerin karakterini oluşturur. Bu,…

  • İkinci Meşrutiyet Döneminde Toplumsal, Politik ve Ekonomik Durum 23 Temmuz 1908 günü ilan edilen ve kimi araştırmacılar tarafından I. Dünya Savaşı’nı sonlandıran Mondros Mütarekesi’ne (1918) kadarki on yıllık süreyi; kimi araştırmacılar tarafından ise Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 tarihine kadarki on beş yıllık süreyi belirtmek üzere kullanılan “II. Meşrutiyet dönemi” ifadesi Türk…

  • Cumhuriyet Dönemi Şiirini Hazırlayan Tarihsel-Toplumsal-Edebî Şartlar Tarihsel bir olgu olarak Cumhuriyet’in kuruluşunu, II. Mahmud’dan beri devlet ve toplum düzenini Batı normlarına göre düzenlemeyi amaçlayan girişimlerin bir ileri adımı gibi görmek, Cumhuriyet’ten sonraki edebî oluşumların ve şiirin gelişmesini de bu sürecin ulaştığı yeni bir aşama olarak değerlendirmek mümkündür. Bilindiği gibi, 1800’lerin…

Başa dön tuşu