cumhuriyet dönemi Dil Çalışmaları

  • Cumhuriyet Döneminde Türkçe CUMHURİYET SONRASI TÜRK NESRİ Cumhuriyet devri Türk nesrindeki gelişmelerin önemli bir yönünü hiç şüphesiz Türkçedeki gelişmeler oluşturur. Bu sebeple önce 1923-2010 döneminde Türkçenin durumuna kısaca değinmek faydalı olacaktır. Cumhuriyet Döneminde Türkçe Cumhuriyet devrinde dili olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bazı gelişme veya olaylar mevcuttur. Genelde edebiyatın, özelde…

Başa dön tuşu