Çok anlamlılık

  • Anlam Genişlemesi Nedir? Özellikleri, Örnekleri Bir göstergenin, sınırlı bir gösterilen alanına sahipken genelleşerek daha geniş, daha kapsayıcı bir anlam alanı kazanmasına anlam genişlemesi denir. ♦ Bir sözcüğün dar anlamdan genel anlama geçerek değişmesidir. ♦ Anlam genişlemesi daha çok, toplumsal değişmeler nedeniyle ortaya çıkar. ♦ Örneğin, “araba” sözcüğü eskiden sadece “atlı araba’yı…

Başa dön tuşu