Biyografi Örnekleri

  • Biyografi Türünün Gelişimi ve Türk Edebiyatında Biyografi Belgelere dayalı olarak yazılan bu türün ilk örneğini eski Yunan’da Plutarkhos vermiştir. Divan edebiyatında “tezkireler” biyografi türünün bizdeki ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Şair tezkirelerinde (“şuara tezkireleri), şairlerin hayatları, yetenekleri hakkında bilgiler verilir. Mensur veya manzum olarak kaleme alınabilen tezkirelerimizin ilk örneği olarak…

Başa dön tuşu