Birleşik İsim

  • Yapısına Göre Sözcükler: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler ve Özellikleri Türkçede sözcüklerin yapısı incelendiğinde bazılarının; yapım eki almadan (göz, gözler), bazılarının yapım eki alarak (göz-lük, göz-le-m) kullanıldığını; bazılarının ise iki sözcüğün bir araya gelmesiyle (gözbebeği, gözalıcı) oluştuğunu görüyoruz. Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır: 1. Basit Sözcük 2. Türemiş…

  • İsimler (Adlar) Türleri, Özellikleri İSİMLER (ADLAR) A. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler 1. Özel İsim 2. Cins İsmi B. Maddelerine Göre İsimler 1. Somut İsim 2. Soyut İsim C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 1. Tekil İsim 2. Çoğul İsim 3. Topluluk İsmi D. Yapılarına Göre İsimler 1. Basit İsim 2. Türemiş…

Başa dön tuşu