Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

    Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler, Yazarlar, Özellikleri Bireyi sosyal (toplumsal) yönüyle değil psikolojik (ruhsal) yönüyle ele alıp anlatmışlardır. Cumhuriyet Dönemi edebiyatında bazı sanatçılar da bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamış bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir. Bireyin psikolojisini yansıtmayı amaçlayan yazarlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana…

Başa dön tuşu