Bahhariye şiir

  • Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye Nedir? Divan şiiri geleneğinde bahar konulu manzumelere bahariyye adı verilir. Bahariyyeler genellikle kaside nazım biçimiyle yazılır. Bahariyyeler için “Bahariyyat, Sıfat-ı Bahar, Kaside-i Bahar, Der Vasf-ı Ahval-i Bahar” gibi terimler de kullanılabilir. Nefî’nin Sultan IV. Murad için kaside nazım biçimiyle yazdığı bahâriyye örneği: BAHAR KASİDESİ (Der Medh-i Sultân…

Başa dön tuşu