Etiket: Aşık edebiyatında şiir şekilleri biçimleri

Nedir?

Âşık Şiirinde Şekil ve Tür

ÂŞIK ŞİİRİNDE ŞEKİL VE TÜR Heceli Nazım Şekilleri/Biçimleri Mani Anonim halk şiirinin ve Dinî-Tasavvufî Halk Şiirinin nazım şekilleri arasında yer alan mani, Âşık Şiirinde de karşımıza çıkar. Çok yaygın …