Aruz ölçüsünün özellikleri

  • Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni) Nedir? Özellikleri, Kuralları, Örnekleri Arapça bir kelime olan aruzun sözlük anlamı “çadırın ortasına dikilen direk”tir. Bir edebiyat terimi olarak ise “mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım/şiir ölçüsü” demektir. 1. İlk olarak Arap edebiyatında kullanılan arzu ölçüsü, daha sonra İran edebiyatına gemiş, on birinci yüzyıldan…

Başa dön tuşu