Ahmed Yesevi

  • İlk Mutasavvıflar İlk mutasavvıflardan; Ahmed Yesevî, Süleyman Hakim Ata, Şâh İsmâil Safavî Hatayî, Devlet Mehmed Âzâdî ve Mahdumkulu hayatları, edebi ve tasavvufi kişilikleri, özellikleri Ahmed Yesevî Ahmed Yesevî, XI. asrın sonları veya XII. asrın başlarında Sayram’da doğmuştur, Yedi yaşında iken babası İbrahim’in vefatı üzerine ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Yesi…

  • Karahanlı Devri Türk Edebiyatı 840 yılı Türk tarihi bakımından çok önemlidir. Hunlar’dan beri Büyük Türk Kağanının merkezi Orhun bolgesi iken, bu tarihte Kırgızlar’ın Uygur hükümranlığına son vermesiyle devletin merkezi Dogu Türkistan’a kayar. Uygurlar Dogu Türkistan’m orta ve dogu kısımlarında yeni bir Uygur hanlığı kurarken; Yagma, Karluk, Çiğil, Tohsi gibi Türk…

Başa dön tuşu