18. Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatının Temsilcileri

  • 18. Yüzyılda Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı ve Temsilcileri XVIII. yüzyıl bütün Türk boylarının üç kıt’a üzerindeki büyük kuvvet ve hâkimiyetlerinin zayıflamaya başladığı asırdır. Asya Türkleri arasındaki iç çarpışmalar, kavim ve kabile mücadeleleri, Türklerin bir fikir etrafında toplanıp büyük ve yekpare bir kuvvet olmalarına ciddî engel teşkil ediyordu. Bu asra Karlofça Antlaşmasının…

Başa dön tuşu