Reklam
0 oy
944 gösterim
Edebiyat kategorisinde tarafından
Nefi gazeli

Mefûlü mefâîlün mefûlü mefâîlün

Ben mest-i harâbım dil mestâne değil mi yâ
Gerdûn yine ol bezme peymâne değil mi yâ

Çün âşıka rüsvâlık elbette mukarrerdir
Mestâneliğim böyle rindâne değil mi yâ

Keyfiyyet-i nazmımla mest olsa n‘ola âlem
Her beyt-i safâ-bahşı meyhâne değil mi yâ

Bin genc-i güher olsa pinhân n‘ola sînemde
İşretgede-i tab‘ım vîrâne değil mi yâ

Uşşâkı niçün kırmaz gamzen ne durur bilmem
Keskin mi değil tîgı mestâne değil mi yâ

Kadrim n‘ola bilmezse yârân-ı suhan-perver
Ehl-i dile tab‘ ehli bîgâne değil mi yâ

Nef’î dil-i şeydâya bir pâre tesellî ver
Lâyık mı değil aşka dîvâne değil mi yâ
Reklam

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...