Reklam
0 oy
159 gösterim
Genel kategorisinde tarafından
tarafından düzenlendi
Türk Edebiyatında romanın gelişimi ve tarihçesi
Reklam

1 cevap

0 oy
(31.4k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Türk Edebiyatında Romanın Gelişimi ve Tarihçesi

Türk edebiyatında roman, 19. yüzyılda Tanzimat Dönemi'nde batılılaşma hareketleri ile birlikte ortaya çıkan bir türdür. Romanın gelişimi ve tarihçesi şu şekilde özetlenebilir:

1. Roman Öncesi Dönem:

 • Tanzimat Dönemi'nden önce Türk edebiyatında roman türüne yakın eserler mevcuttu.
 • Bu eserler, mesnevi, menakıbname gibi türlerdeydi.
 • Bu eserlerde genellikle fantastik unsurlar ve didaktik amaçlar ön plandaydı.
 • Batılı roman türünün etkisiyle, 19. yüzyılda bu tür eserler yerini daha gerçekçi ve bireye odaklanan romanlara bıraktı.

2. Tanzimat Dönemi (1839-1876):

 • İlk Türk romanları Tanzimat Dönemi'nde ortaya çıktı.
 • Bu dönemdeki romanlar genellikle tercüme veya adaptasyon yoluyla oluşturuldu.
 • İlk önemli roman örnekleri arasında Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey ile Rakım Efendi" (1875) ve Namık Kemal'in "Cezmi" (1880) eserleri yer alır.
 • Bu romanlarda batılılaşma, reformlar ve toplumsal değişim gibi Tanzimat Dönemi'nin önemli temaları işlendi.

3. Servet-i Fünun Dönemi (1876-1909):

 • Bu dönemde roman daha da gelişti ve farklı tarzlara ayrıldı.
 • Önemli romancılar arasında Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın ve Mehmet Rauf yer alır.
 • Bu dönemdeki romanlarda bireysel duygu ve düşünceler, aşk, ölüm gibi temalar ön plandaydı.
 • Ayrıca, natüralizm ve sembolizm gibi akımlar da romanlarda kendini gösterdi.

4. Milli Edebiyat Dönemi (1909-1923):

 • Bu dönemde roman, milliyetçi ve toplumcu bir bakış açısıyla gelişti.
 • Yazarlar, Anadolu insanını ve kültürünü eserlerinde işlemeye başladılar.
 • Önemli romancılar arasında Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu vs. yer alır.
 • Bu dönemdeki romanlarda Kurtuluş Savaşı, milli mücadele ve Anadolu'nun sorunları gibi temalar işlendi.

5. Cumhuriyet Dönemi (1923-Günümüz):

 • Cumhuriyet Dönemi'nde roman, her açıdan büyük bir gelişme gösterdi.
 • Farklı tarzlarda ve konularda çok sayıda roman yazıldı.
 • Önemli romancılar arasında Reşat Nuri Güntekin, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar yer alır.
 • Bu dönemdeki romanlarda toplumcu gerçekçilik, bireysel arayışlar, psikolojik çözümlemeler ve fantastik unsurlar gibi birçok farklı tema işlendi.

Sonuç:

Türk edebiyatında roman, 19. yüzyılda ortaya çıkan ve 20. yüzyılda büyük bir gelişme gösteren bir türdür. Farklı dönemlerde farklı tarzlarda ve konularda romanlar yazılmış ve Türk edebiyatının zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.

Not: Bu sadece genel bir bakış açısıdır. Her dönemin ve yazarın kendine özgü özellikleri ve eserleri vardır. Daha detaylı bilgi için edebiyat tarihi kitaplarına ve makalelerine başvurabilirsiniz.

Reklam
...