zihniyet anlamı

  • Zihniyet Nedir? “Zihniyet” (mentalite) terimi ile bir dönemdeki; sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünü kastedilmektedir. Metin ve Zihniyet Ayrıca bakınız-> Şiir ve Zihniyet/ Metin ve Zihniyet

Başa dön tuşu