Etiket: zihniyet anlamı

Nedir?

Zihniyet Nedir?

Zihniyet Nedir? “Zihniyet” (mentalite) terimi ile bir dönemdeki; sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen …