Vaka (Olay) Zamanı

  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinlerde Yapı Unsurları Edebî metinlerde 5 temel yapı unsuru vardır. Bunlar şunlardır: 1) Olay – Olay Örgüsü 2) Şahıs Kadrosu (Kahramanlar) 3) Zaman (Vakit) 4) Mekân (Yer) 5) Bakış Açısı ve Anlatıcı 1) OLAY –  OLAY ÖRGÜSÜ Olay Örgüsü: Belli bir konu çevresinde var olan birden…

Başa dön tuşu