Türkçenin Ses Özellikleri

  • Türkçenin (Türk Dilinin) Ses Özellikleri Türkçe söz varlığının bir bölümü; Türkçe asıllı sözcükler, Arapça ve Farsçadan geçmiş sözcüklerden oluşmaktadır. Arapça ve Farsçadan gelmiş sözcüklerin bir bölümü o kadar Türkçeleşmiştir ki Arap veya Fars dilindeki durumundan oldukça farklıdır ve kimi sözcüklerin anlamı da farklılaşmıştır. Türkçede doğru tümce yapısı, özne, tümleç, yüklem…

  • Telaffuz, Türkçe’nin Sesleri ve Özellikleri video ders  

  • Türkçenin Ses Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. “p, ç, t, k” sesleriyle biten kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında “p, ç, t, k” ünsüzleri ………………..dönüşür. Bu ses olayına………………..denir. “ç, f, h, k, p, s, ş, t” ünsüzleri ile biten kelimeler “c, d, g”…

Başa dön tuşu