Türk Dilinin Lehçeleri

  • Türk Lehçeleri ve Şiveleri Lehçeler Lehçeler, bir dilin bilinmeyen, çok eski dönemlerinde ayrılmış kollarına denir. Başka bir deyişle, bir dilin birbirinden uzak bölgelerde, çeşitli nedenlerle, ses, söz dizimi ve söz varlığı bakımından değişikliğe uğramış biçimine lehçe (Alm: Dialekt; Fr: dialecte; İng: dialect) denir. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, ‘ağız‘da genellikle ses…

  • Türkçenin Tarihî Gelişimi Türk dilinin ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinememektedir. Türkçenin bilinen yazılı metinlerinden önceki dönemleri “karanlık dönem” olarak kabul edilmektedir. Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilebilen 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan dönemine “Eski Türkçe” denir. Türkçe yaklaşık altı asır boyunca; ses, biçim ve söz varlığı bakımından son derece…

Başa dön tuşu