Terzarima Nedir?

  • Terzarima Nedir? Özellikleri, Örnekleri Terza-rima: Üç dizelik bendlerle kurulu İtalyan nazım biçimi. Dize kümelenişi ve kafiye düzeni  şöyledir: aba  bcb  cçc   ded…  e İlk olarak İtalyan nazmında kullanılan bu biçim, daha sonra  başka edebiyatlarda da kullanılmıştır. Dante‘nin “İlahi Komedya”sının bu biçimle yazılmış olması, terza – rima’nın yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Terza-rima,…

Başa dön tuşu