Tazammun nedir

  • Delâlet Nedir? ‘Delalet‘ kelimesinin sözlük anlamı: delâlet (a.i. çoğulu delâlât) 1. gösterme, yol gösterme, kılavuzluk, alâmet olma. 2. iz, işaret. Delâlet, herhangi bir söz, durum ve hareketin belli bir anlam ve hükümle bağlantısını ifade eden bir kavramdır. Klâsik eserlerdeki tanımı ise şöyledir: Bir şeyin anlaşılmasının başka bir şeyin daha anlaşılmasını…

Başa dön tuşu