Süslü nesir nedir?

  • Divan Edebiyatında Sâde ve Süslü Nesir Nesir Nedir? Manzum (şiir biçiminde) olmayıp ahenk ve belli bir ölçü ile sınırlanmayan, dil bilgisi kurallarına uygun düzyazı şeklindeki anlatım biçimidir. Duygu ve düşünceleri, gramer kuralları çerçevesinde sözlü ve yazılı olarak anlatma yöntemi olan nesir, genelde vezin ve kafiyeli olan nazmın karşıtıdır. Eski Türk…

Başa dön tuşu