Sözlü edebiyat

  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Başlangıcından, İslamiyet’in edebiyatımızı etkilemeye başladığı 11. yüzyıla kadar ki dönemi kapsar. Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki kolda ilerlemiştir. a) Sözlü Edebiyat Türklerin yazıyı kullanmasından önceki dönemleri kapsar. Kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa geçerek günümüze kadar gelmiştir. Sözlü Edebiyat Özellikleri 1. İlk manzumeler yuğ, sığır ve…

  • Sözlü Edebiyattan Tanzimat Romanına Giderken ‘Anlatı’, ‘Anlatıcı’ ve ‘Aşk Olgusu’nun Dönüşümü Nuran KEKEÇ/ Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ÖZ Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan Batılılaşma sendromları, toplumun her katmanında kendini gösterirken edebiyat, bu sendromla başa çıkmada işlevsel bir rol üstlenir. Anlatı’nın sözel düzlemden yazılı anlatıma geçtiği bu dönemde,…

Başa dön tuşu