Etiket: Serveti Fünun Bağımsız Sanatçılar

Türk Dili ve Edebiyatı

Serveti Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı (1896 – 1901) Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu: 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı kapatır, idareci ve aydınların bir kısmını sürgüne, bir kısmını da değişik …