Şairane söz

  • Şairanelik Nedir? Şairaneliğin Özellikleri, Örnekleri Şairanelik, şiirde belirli sözlerin/sözcüklerin kullanıla kullanıla kalıplaşması, sözcüklerin duygusal ve çağrışımsal anlamları yönünden tazeliklerini, etkileyicilikleri kaybetmesi durumu. Birinci Yeni ya da Garip akımından önce Beş Hececiler diye adlandırdığımız şairlerin şiirinde, halk şiirinin kimi örneklerinde görülen bir yönseme. Ozansılık da denir buna. Şairaneliği Belirleyici Özellikler Ozanın…

Başa dön tuşu