Rönesansçılar

  • Rönesans ve Hümanizm Nedir? Özellikleri Temsilcileri “Hümanizm” ve “Rönesans” kavramlarının içinde XV. yüzyılda İtalya’da doğan ve oradan Avrupa’ya yayılan yeni bir anlayışlar bütünü ve yeni eğilimler birliği söz konusudur. Rönesans “Rönesans anlam olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Avrupa’da gerçekleşmiş olan bir olaydır, ancak özellikle Batı Roma’nın sürdürücüsü olan Latin bölümünün,…

  • Rönesans Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri Rönesans Edebiyatı: Hümanizmaya koşut olarak sanat ve edebiyatta başlayan uyanış ve yenileşme girişimleri sonucunda ortaya konan tüm ürünlere verilen ad. Başka bir deyişle, hümanizmanın getirdiği “Latin ve Yunan edebiyatlarını örnekseme, bu edebiyatta işlenen duyguları benimseme” anlayışını sürdüren sanatçılara da Rönesansçılar dendi. İnsana inanç, onun varlığını ve özgürlüğünü…

Başa dön tuşu