Orta Nesir

  • Divan Edebiyatında Nesir (Düzyazı) Biçimleri ve Nesir Yazarları Divan Edebiyatı’nda, şiir ağırlıklı olmakla birlikte, nesre (düzyazıya) de yer verilir. Bu edebiyatta düzyazıya “inşa”, yazara “münşi” denirdi. “Münşeat” terimi de “düzyazılar” (“İnşa”nın çoğulu) anlamında kullanılırdı. Nesir sözcüğü, “yaymak, saçmak, dağıtmak” demektir. Bugün ‘düzyazı’ terimiyle karşılanmaktadır, nesir yazarlarına da eskiden “nâsir” denirdi.…

  • CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK NESRİNE GENEL BİR BAKIŞ Türk kültür tarihine kronolojik bir perspektifle bakıldığında, Türk nesrinin farklı devirlerde farklı niteliklere sahip olduğu görülür. Türklerin İslâm kültür ve medeniyeti (X-XI. yüzyıl) ile Batı kültür ve medeniyeti (XIX. yüzyıl) dairelerine girişleri, dil ve nesirlerindeki ana dönemleri belirler. Dolayısıyla Türk nesrinin tarihini, sahip…

Başa dön tuşu