olumsuz cümle nedir

  • Olumsuz Cümle Nedir? Olumsuz Cümlenin Özellikleri, Örnekleri Olumsuz Cümle: Fiil cümlesinde işin, oluşun, durumun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını/gerçekleşmediğini; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir. Fiil cümleleri, “-ma/-me” ; “-maz/mez” olumsuzluk ekleriyle  ve “ne … ne” bağlacıyla; İsim cümleleri de “yok” sözcüğüyle, “değil” olumsuzluk…

Başa dön tuşu