Etiket: Ölçünlü dil nedir?

Nedir?

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri Diller, sosyal, kültürel veya siyasi sebeplerden dolayı tarihî süreç içerisinde bazı değişimler geçirir. Bu değişiklikler sonucunda dillerin hem konuşmada hem de yazıda bazı farklı şekilleri …