Nazım türünü belirleyen bu unsurlar

  • HALK ŞİİRİNDE NAZIM ŞEKLİ VE NAZIM TÜRÜ Nazım Şekli Türk halk şiiri dairesinde yer alan şiirler, geleneğin belirlediği bazı nazım şekilleriyle söylenirler. Her nazım şeklinin kendine has özellikleri vardır. Nazım şeklini oluşturan unsurlar, şiirin dış unsurlarıdır. Şiiri belirli bir düzen içine sokan özelliklerdir. Kısacası nazım şeklini; kafiye örgüsü, nazım birimi…

Başa dön tuşu