Muhammed es-Serahsi eserleri

  • Muhammed es-Serahsî (d. 1009/h.400 -ö. 1090/h.483) Karahanlılar Devri’nde yaşamış Türk asıllı fıkıh bilginidir. Hanefi mezhebine bağlı olan Serahsî’nin İslam bilim dünyasındaki unvanı “İmamların Güneşi’ anlamına gelen Şemsü’l-Eimme’dir. En tanınmış eseri Mebsut’tur. Buhara’da Abdülaziz el-Halvânî’nin talebesi oldu ve uzun yıllar derslerinde bulundu. Karahanlı devletinin vergi politikalarını eleştirdiği ve menfi yönde fetva…

Başa dön tuşu