Millî Duyguların Etkisiyle Âşık Olma

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Âşık Olmanın Sebepleri

    ÂŞIK OLMANIN BAZI SEBEPLERİ Âşık edebiyatı temsilcileri (ozan, âşık, kalem şairi, vb.) çeşitli şekillerde (bade içerek, silsile yoluyla, şartların gereği, usta çırak ilişkisi, vb.) âşık olmuşlardır. Bu husus Fuad Köprülü’den bu yana pek çok araştırıcı tarafından (Pertev Naili Boratav, İlhan Başgöz, Umay Günay, Ali Berat Alptekin, vb.) çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir.…

Başa dön tuşu