metinde yapı

  • Olay Çevresinde Oluşan (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinlerde Yapı: Olay Örgüsü, Kişiler, Mekan, Zaman Metnin yapısını oluşturan unsurlar: 1- OLAY: Öykü kişilerinin başından geçenlere olay denir. Öyküde tek bir olay ele alınır. Bazen bu temel olaya bağlı küçük çaplı yan olaylar da olabilir. Ele alınan olayların gelişiminde mantıksal bir sıra izlenir.…

Başa dön tuşu