Etiket: metafor

Nedir?

Metafor

Metafor Nedir? Metaforun Anlamı, Örnekleri, Özellikleri Metafor nedir? metafor: isim, edebiyat Fransızca métaphore: Mecaz. (edebiyat) Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlar. Bir kavramın anlatılmasında benzer …
Nedir?

Alegori

Alegori Nedir? Alegori Örnekleri Alegori: Bir fikrin, davranışın eylemin, duygunun, bir kavramın ya da bir nesnenin simgelerle, sembollerle ifade edilmesi. Os. İstiare-i Temsiliyye. Bu tarzdaki eserlere de “alegorik” denir. …