med örnekleri

  • Türk Şiirinde Aruz Vezni (Ölçüsü): Aruzla İlgili Temel Kurallar, Terimler ve Vezin Bulma Usulü Çeşitli milletlerin şiirlerinde ahengi sağlamak amacıyla hecelerin sayı ya da niteliklerini esas alan birtakım ölçülerin kullanıldığı bilinmektedir. Türk şiirinde de biri hece ölçüsü (=hece vezni), diğeri de aruz ölçüsü (=aruz vezni) olmak üzere iki ölçü kullanılmıştır.…

  • Med-Uzatma Nedir? Özellikleri, Örnekleri Med’din imaleyle karıştırılmaması gerektir. İmaleyi kav­ramak Med’de göre daha kolaydır. Aruzun en önemli pro­lemlerinin başında Med gelir. İmale, aruzun kusurları ara­sındadır. Fakat Med, Ritm denen iç ahengi sağlayan bir ses­lendirme sanatıdır. Med, iki heceyi bir hece durumuna getirmek, yani tam bir sesi bir buçuk sese çıkarmaktır.…

Başa dön tuşu