Etiket: Mana Sanatları

Nedir?

Anlama Dayalı Söz Sanatları

Anlama Dayalı Söz Sanatları Tezat (Karşıtlık) Mugâleta-i Maneviyye Tevriye İstihdam Îham Tevcih Tecâhül-i Ârif (Bilip de bilmezlikten gelme) İstifham (Soru sorma) Tezkâr Müşâkele İstitrâd İrsâd İdmâc Teşhis (Kişileştirme) İntak …