Lafızla Sözle İlgili Sanatlar

  • Söz Sanatları – Edebi Sanatlar A) MECAZA DAYALI SÖZ SANATLARI Mecaz (Değişmece) Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması, Düz Değişmece) Teşbih (Benzetme) İstiare (Eğretileme / Deyim Aktarmaları) İrsâl-i Mesel Kinaye (Değinmece) Tariz (Dokundurma, İğneleme) B) ANLAMA DAYALI SÖZ SANATLARI Tezat (Karşıtlık) Mugâleta-i Maneviyye Tevriye İstihdam Îham Tevcih Tedric Tecâhül-i Ârif(Bilip de bilmezden…

  • Kelime Tekrarına Dayalı Söz Sanatları Reddü’l-acüz ale’s-sadr İ’âde

Başa dön tuşu