islamiyet dönemi edebiyat ilkleri

  • İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı ilkleri İLK; Bibliyografya: Keşfü’z Zünun / Katip Çelebi Anı kitabı: Babürşah / Babümame Hamse yazarı: Ali Şir Nevai Tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais Anadolu sahasındaki tezkire: Sehi Bey/ Heşt – Behişt Gezi yazısı: Mir’atül Memalik/ Seydi Ali Reis En tanınmış gezi: Seyahatname / Evliya Çelebi…

Başa dön tuşu