Etiket: İşçi Romanları Üzerine

Nedir?

Toplumcu Gerçekçi İşçi Romanı

Toplumcu Gerçekçi İşçi Romanı İşçi Romanının Doğuşu Osmanlı toplum yapısı, sınıflı bir yapı değildir. Marksist iktisat teorilerinde izlenen diyalektiğe göre de Osmanlı toplum yapısında sınıfların olması mümkün değildir, Sanayileşme …