Etiket: iade nedir

Nedir?

İade Söz Sanatı

İade Söz Sanatı Örnekler Açıklamalar İ’âde: Beytin son sözcüğünü bir sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmaktır. Gerek “reddü’l-acüz ale’s-sadr”da gerekse “i’âde”de tekrarlanan kelimelerde ek varsa bu ekler kaldırılabilir, yoksa …